Category: DEFAULT

2 Comments

  1. Yozahn
    Änglarna I Snön by Magnus Carlsson. Natten faller på och himlen färgas röd. För mitt frusna hjärta fann en själ i brand. Änglarna i snön dem gjorde jag till dig. Tänder stjärnors ljus då du ler mot mig. Himmel i advent nu julens budskap sänt. Tvivlets dörr du stängt. Jag tror på kärlek nu min ängel det är .
    Reply
  2. Akishakar
    Den växte en hel del tack vare vare Ostindiska kompaniet. Göteborg blev en handels- och sjöfartsstad. När slutet av talet kom så härjade flera bränder i staden. De trähus som funnits vid hamnen brann ner och försvann. Man valde nu en ny byggnadsordning , som .
    Reply